Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Скачать акт контрольного огляду газового господарства fb2

Вид характ господарства выполняемых работ Расписка в п олучении наряда и дата От метка огляду выполненных работах акт воз вращении наряда Дата во з врата наряда контрольного подпись Распис к а договор гражданского брака газового олучении возвращенного наряда.

Характеристика испарителей тип, производительностьшт. Значение величин или характеристика тип, производительность, частота вращения и т.

Тип: Задача; Размер: ; Основною задачею технічного обслуговування являється провірка герметичності газопроводів. Читать работу online по теме: АКТ готовності котельні до оп сезону. ВУЗ: ЕИСН КФУ. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Размер: Кб. Один экземпляр согласованного проекта в качестве контрольного передается газовому хозяйству. (Измененная редакция, Изм. № 1).  При этом акты проверок должны незамедлительно представляться предприятию газового хозяйства и жилищно-эксплуатационной организации для принятия мер по отключению газовых приборов.

В домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, повторные проверки, прочистки дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов могут производиться домовладельцами. Опресовування газопроводу є однією з найважливіших процедур, що гарантують герметичність і ізоляція труб, які проводяться перед введенням газопроводу в експлуатацію, а також під час планових перевірок справності системи. Це один з етапів перевірки газопроводу перед його введенням в експлуатацію, а також під час.

Контрольний огляд газового господарства необхідно здійснювати не рідше ніж два рази на рік. Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматуру необхідно фарбувати не рідше ніж один раз на 5 років відповідно до вимог ГОСТ "Трубопроводы промышленных предприятий.  Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

Зовнішні газопроводи всіх тисків перед підключенням до діючих при відсутності в них надлишкового тиску підлягають контрольному опресо-вуванню тиском 0,1 МПа.  (час).

Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі – ДВК). передано до газорозподільного підприємства. Контрольний огляд газового господарства необхідно здійснювати не рідше ніж два рази на рік.

Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматуру необхідно фарбувати не рідше ніж один раз на 5 років відповідно до вимог ГОСТ "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" та ДСТУ Б В  Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.  Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі – ДВК) передано до газорозподільного підприємства _.

«Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен проводитися не рідше 2 разів на рік». Пункт «Рукава повинні бути захищені від пошкоджень. При складанні рукавів не допускається їх сплющення, скручення і перегинання. Забороняється користування замоченими рукавами, не допускається попадання на рукава вогню, іскор та інших предметів.  – не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або перевіреним робочим приладом, який має з перевірюваним приладом однакову шкалу і клас точності».

Пункт «Державній періодичній перевірці підлягають робочі засоби вимірювань. Назначить ответственным лицом за безопасную эксплуатацию газового хозяйства гл.энергетика (Ф.И.О.), прошедшего обучение в «Учреждении образования» в _ месяце 20____г., протокол №_____ от «___» _20____г.  Назначить ответственными лицами за исправное техническое обслуживание автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов: слесарей КИПиА (Ф.И.О.) удостоверение № ____, от «____» _20____г.

Наложить ответственность за безаварийную эксплуатацию оборудования котельной, котлов и газового хозяйства на мастеров смен цеха: Сидоров И.И. - обучен «___» _ 20____г., переобучен «___» _20____г., протокол № _____.

PDF, txt, txt, doc